foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa

zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Przemków do wzięcia udziału w planowanych zebraniach wiejskich na terenie gminy, w trakcie których odbędą się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a także przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw. Poniżej harmonogram zebrań oraz ich tematyka. W załączeniu projekty statutów sołectw Gminy Przemków.

Dolny lsk logotyp kolor jpg zip Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Minister Inwestycji i Rozwoju serdecznie zapraszają na konferencję konsultacyjną projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Konsultacje odbędą się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój firmy - 15 stycznia 2019 r., godz. 10.00, Legnica, ul. Rycerska 24

Informujemy, że dnia 24.12.2018 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Przemkowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

                 Szanowni Państwo,

dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS w 2018 r. Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego zrealizowało projekt “Seniorze, nie daj się!".

Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała (opracowała scenariusz i nagrała) film dotyczący wybranego zagadnienia.

Wszystkie filmy znajdują się na stronie internetowej oraz na profilu Stowarzyszenia na portalu Youtube.

herb -RM.jpg

                      Szanowni Mieszkańcy

                         Gminy Przemków

 

 

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

 

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Wszelkie informacje o sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie w zakładce Rada Miejska w Przemkowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok".


Uwagi lub propozycje zmian w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu od poniedziału do piątku tj. od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.00.

Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 5 grudnia 2018 r. do 19  grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/18 BURMISTRZA PRZEMKOWA z dnia 5 grudnia 2018 r. w  sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”

 Formularz konsultacji

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.